ข่าวประชาสัมพันธ์

💢🎯 พช. เตรียมเคลื่อนทัพ OTOP สู่เมืองทอง🎯💢

💢🎯 พช. เตรียมเคลื่อนทัพ OTOP สู่เมืองทอง🎯💢

@เช็คอินถิ่นสองแคว@

วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดพิษณุโลก และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และพิจารณาผู้ผลิตผู้ประกอบการในการไปจำหน่ายสินค้า ในงาน OTOP CITY 2019 ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2562 เมืองทองธานี ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

🍁🍁 สถานีข่าว CNS พช. พิษณุโลก ภาพ/ข่าว🍁🍁

(Visited 1 times, 1 visits today)