ข่าวประชาสัมพันธ์

🍇🍇 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จังหวัดสระบุรี เยี่ยมชมโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก 🍀🍀

🍇🍇 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จังหวัดสระบุรี เยี่ยมชมโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก 🍀🍀

@🥦เช็คอินถิ่นสองแคว🥦@

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก นางยุพา กลิ่นหอม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา นางสาววรัญญา ธูปหอม ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ พิษณุโลก และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมต้อนรับคณะบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสระบุรี เพื่อหารือและให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

🌴🌴สถานีข่าว CNS พช. พิษณุโลก ภาพ/ข่าว🌴🌴

(Visited 1 times, 1 visits today)