ข่าวประชาสัมพันธ์

🎈🎈จังหวัดพิษณุโลกออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนสิงหาคม ที่ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ🎈🎈

🎈🎈จังหวัดพิษณุโลกออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนสิงหาคม ที่ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ🎈🎈

*🌳*เช็คอินถิ่นสองแคว*🌳*

🎈🎈จังหวัดพิษณุโลกออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนสิงหาคม ที่ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ🎈🎈

. วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เปิดโครงการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจําเดือนสิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา หมู่ที่ 8 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางรจนา มณีประกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริงของประชาชน และเป็นการลดภาระค้า ใช้จ่ายของประชาชน ในการเดินทางไปติดต่อราชการ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอันจะนําไปสู่การแก้ไข ปัญหาในภาพรวมของจังหวัดต่อไป

โดยในวันนี้นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุนิมิต ชุ่มพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ นำบริการคลินิกบริการของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เขต 3 พิษณุโลก เพื่อให้คำปรึกษา และ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อำเภอชาติตระการ ออกจำหน่ายสินค้า
OTOP และผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จำนวน 5 บูท

💥สถานีข่าว CNS พช.พิษณุโลก ข่าว / ภาพ💥

(Visited 1 times, 1 visits today)