ข่าวประชาสัมพันธ์

🌳🌾กรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่หนุนโรงเรียน ศก.พอเพียง พิษณุโลก🌾🌳

🌳🌾กรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่หนุนโรงเรียน ศก.พอเพียง พิษณุโลก🌾🌳

@🍀เช็คอินถิ่นสองแคว🍀@

🌳🌾กรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่หนุนโรงเรียน ศก.พอเพียง พิษณุโลก🌾🌳

วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ นางวรรณา ลิ่มพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงานพร้อมทั้งติดตามผลการพัฒนาโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้และจัดเวทีสรุปความรู้ในพื้นที่ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562

🌾☘🌾สถานีข่าว CNS พ.ช พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)