ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน

🌺เช็คอินถิ่นสองแคว🌺

วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น.
นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2562 ผ่านระบบ TV พช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2562 ผ่านระบบ TV พช. เพื่อรับฟังนโยบาย ข้อสั่งการ และแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

🎯สถานีข่าว CNS พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)