ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติพบปะกับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ ในโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ณ หรรษนันท์ อำเภอเมือง กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (D) ระดับ 1-3 ดาว คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด และ จนท.จังหวัด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)