ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลงปฏิบัติการ Move for fund team

พช.ลงปฏิบัติการ Move for fund team

@เช็คอินถิ่นสองแคว@

>>>>พช.ลงปฏิบัติการ Move for fund team

วันนี้ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา และสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

สถานีข่าว CNSพช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)