ข่าวประชาสัมพันธ์

>>>พช.พิษณุโลก ร่วมการประชุม/รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562

>>>พช.พิษณุโลก ร่วมการประชุม/รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562

📣📣@เช็คอินถิ่นสองแคว@

🖍วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ ทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการประชุม/รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562 (จากห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน) ผ่านระบบ ทีวี พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนสนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฯ

🔴สถานีข่าว CNS พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)