ข่าวประชาสัมพันธ์

>>>พช.พิษณุโลก ประกวดสารสนเทศดีเด่นระดับเขตตรวจ

>>>พช.พิษณุโลก ประกวดสารสนเทศดีเด่นระดับเขตตรวจ

@เช็คอินถิ่นสองแคว@

>>>พช.พิษณุโลก ประกวดสารสนเทศดีเด่นระดับเขตตรวจ

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 17 เป็นประธานการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ปี 2562 โดยนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ นายประสิทธิ คงจันทร์ รองนายก อบต.ท้อแท้ นางวีระวรรณ วิจิตรวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านม่ากระดุน หมู่ 8 ตำบลท้อแท้ และนางภัทชญา ศรีปานพัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์ ร่วมให้การต้อนรับ

การจัดประกวดในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2 ค เพื่อให้ทราบถึงคณภาพชีวิตและเพื่อบริหารจัดการชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านท่ากระดุน ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

สถานีข่าว CNS พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)