ข่าวประชาสัมพันธ์

>>>พช.พิษณุโลก ประกวดสารสนเทศดีเด่นระดับเขตตรวจ

>>>พช.พิษณุโลก ประกวดสารสนเทศดีเด่นระดับเขตตรวจ

@เช็คอินถิ่นสองแคว@

>>>พช.พิษณุโลก ประกวดสารสนเทศดีเด่นระดับเขตตรวจ

วันนี้ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 17 เป็นประธานการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ปี 2562 โดยมีนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก นายสุทัศน์ วงศ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ นายบุญทา จันทะคุณ นายก อบต.ชาติตระการ นายจำเนียร ด่านทิม กำนันตำบลชาติตระการ และจ่าสิบเอกอนันต์ สามภักดี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอชาติตระการ ร่วมให้การต้อนรับ

การจัดประกวดในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2 ค เพื่อให้ทราบถึงคณภาพชีวิตและเพื่อบริหารจัดการชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

สถานีข่าว CNS พช.พิษณุโลก ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)