ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล

ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี

#รุ่นที่ 3 อ.เมืองพิษณุโลก/ อ.บางระกำ /อ.เนินมะปราง
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ รวมทั้งสิ้น 115 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)