ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิษณุโลก เร่งเดินเครื่องเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนแผนงานฯ

พช.พิษณุโลก เร่งเดินเครื่องเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนแผนงานฯ

วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน บรรยายในหัวข้อ “ประเด็นการวิเคราะห์/งานที่มอบหมายให้แต่ละกลุ่มดำเนินการโดยให้นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่กลุ่มงาน /อำเภอได้รับมอบหมายและเน้นย้ำถึงผลที่ต้องได้หลังจากดำเนินโครงการฯนั้นๆ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหนาที่พัฒนชุมชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 ณ อุทยานภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)