ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน

ลงนามอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน

วันนี้ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการพิจารณาและลงนามอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนกันยายน 2561 จำนวน 12 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)