ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนแลงประเมินทุนหมุนเวียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนแลงประเมินทุนหมุนเวียน

วันนี้ 10 กันยายน 2561 เวลา 09. 00 น. นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนแลงประเมินทุนหมุนเวียน โดยมีเป้าหมาย เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จำนาน 80 คน ณ ห้องประชุมวังพิกุล โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)