ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างความเข้าใจทีมปฏิบัติการระดับตำบล อำเภอพรหมพิราม

สร้างความเข้าใจทีมปฏิบัติการระดับตำบล อำเภอพรหมพิราม

วันนี้ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายณเรศ กิตติวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นักวิชาการผู้รับผิดชอบทีมอำเภอประกอบด้วย นางสาวผุสดี ทองเพชรจันทร์ นวก.พัฒนาชุมชนชำนาญการ นางกันชานัฎฐ์ เนียมทอง นวก.พัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวพรลภัส แก้วศรีทอง นวก.พัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเวทีที่ 1 ประชุมสร้างความเข้าใจทีมปฏิบัติการระดับตำบล อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)