ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตอำเภอบางกระทุ่ม

ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตอำเภอบางกระทุ่ม

📍บางกระทุ่ม📍วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอบางกระทุ่ม นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายทีมนักวิชาการผู้รับผิดชอบอำเภอ นำโดยนายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวนุชนารถ ชื่นจุ้ย นักวิชาการฯ ผู้รับผิดชอบอำเภอ นายอุดมเกียรติ สัตยศักดิ์วงศา จัดกิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตอำเภอบางกระทุ่ม (จำนวน 35 คน) ตามโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก โดยได้มอบกมายภารกิจทีมตำบล จำนวน 7 ตำบล คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย ตำบลละ 30 คน และสอบถามความต้องการการฝึกอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธิตอาชีพฯ ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)