ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด ตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561

ตรวจสอบข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด ตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561

วันนี้ 12 มีนาคม 2561 นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายทองจันทร์ แก้วเพ่ิ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมด้วยคณะติดตามและตรวจสอบข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด ตรวจเยี่ยม ติดตาม ตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก โดยมีทีมจัดเก็บข้อมูลม.3 และ หมู่ 5 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก และทีมบริหารการจัดเก็บข้อมูล ฯ ร่วมให้ข้อมูลฯ ณ โรงพยาบาลตำบลโปร่งไผ่ และตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

(Visited 1 times, 1 visits today)