ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ 9 มีนาคม 2561 นายปราโมช  เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายประวิทย์ วิมลไตรรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ โครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่น ระดับเขตตรวจที่ 17 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งน้ำใส ม.11 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)