ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก

โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายปราโมช  เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายณเรศ กิติวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเป็นวิทยากรโครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอบางระกำ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 55 คน cr.ผุสดี ทองเพชรจันทร์ ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)