ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนแม่แผ่นดินพิษณุโลก

กองทุนแม่แผ่นดินพิษณุโลก

วันนี้ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางกันชาณัฎฐ์ เนียมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 โดยประธาน(นายสมาน นวลเกิด)ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเงินพระราชทานแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 243 หมู่บ้าน ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2561 จำนวน 9 หมู่บ้าน มีผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินในระบบเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 ดำเนินการแล้ว 197 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (331) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)