ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสตรีสากล จัดใหญ่….

วันสตรีสากล จัดใหญ่….

วันนี้ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันสตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ”
วันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น “วันสตรีสากล” เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานสตรีที่ต้องการให้ผู้หญิงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันสตรีสากล รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้มี การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่สตรีได้รับผลกระทบตามสถานการณ์ ของแต่ละประเทศ โดยกำหนดการ
กิจกรรม “ วันสตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้ เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๐๐ น. – ตั้งขบวนเดินรณรงค์ ( บริเวณถนนวังจันทน์ หน้าศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ) เริ่มเดินรณรงค์ เริ่มเดินรณรงค์ จากถนนวันจันทน์ (บริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ) ผ่านศาลจังหวัดพิษณุโลก ผ่านสำนักงานสรรพากรภาค ๗ ข้ามถนนตรงจุดกลับรถหน้าสรรพากร ภาค ๗ ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลกและศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก เข้าสู่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และเดินเข้าสู่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น – รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทสตรีกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ” โดย นายปราโมช เจญธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. – ประธานในพิธี เดินทางมาถึงศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
– พิธีกรเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรเชิญประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
– คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและเชิญประธานกล่าวเปิด “วันสตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑”
– ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน “วันสตรีสากล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑”
– พิธีกรเชิญประธานมอบโล่เกียรติคุณ “ สตรีดีเด่น และองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านสตรีดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑”
– ประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ สตรีดีเด่น จำนวน ๑๐ ราย และองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมงานพัฒนาองค์กรสตรี จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ ราย รวมทั้งสิ้น ๒๒ ราย
– การแสดงจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๑ การแสดง
– การแสดงของสตรี ๙ อำเภอ อำเภอละ ๑ การแสดง
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. – กิจกรรมสาธิตการประกอบอาหาร (ขนมปุยฝ้าย โดนัท และวาฟเฟิล)
ณ อาคารจอดรถหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) ฝั่งศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)