ข่าวประชาสัมพันธ์

VDO Conference Upload จปฐ.ปี 61

VDO Conference Upload จปฐ.ปี 61

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10. 00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุนิมิต ชุ่มพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุมรับฟังการชี้แจง การ Upload ข้อมูลพื้นฐานความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2561เข้าสู่ระบบฯ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)