ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดฯร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ไทยยั่งยืน

พัฒนาการจังหวัดฯร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ไทยยั่งยืน

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ไทยยั่งยืน ให้แก่คณะกรรมการการขับเคลื่อนวาระ ฯ ระดับจังหวัด อำเภอ โดยมีนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)