ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 61

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 61

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.สุนิมิต ชุ่มพงษ์. หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศฯ และ นายประวิทย์. วิมลไตรรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ นายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก และพัฒนากรประสานงานตำบลบ้านป่า ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 61 ตำบลบ้านป่า โดยมี. กลุ่มเป้าหมายร่วมประชุม ประกอบด้วย. กำนัน/ผญบ./ผู้นำ อช.ตำบลบ้านป่า และผู้จัดเก็บ/ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ ปี 2561 จำนวน 12 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)