งานพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์หมู่บ้านไทย
ข้อมูล จปฐ./กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๔
ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๓
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 
(กทบ.)
แผนชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โครงการ กข.คจ.
การแก้ไขปัญหาความยากจน
รายงานการพัฒนาตำบล (TDR)
ตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก
ตำบลสนามคลี อ.บางกระทุ่ม
รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน(VDR)
บ้านเหนือรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑๒
ตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก
บ้านสนามคลี หมู่ที่ ๑
ตำบลสนามคลี อ.บางกระทุ่ม
การบริหารการจัดการความรู้
องค์รู้ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
องค์รู้ของผู้นำชุมชน
การรับเรื่องร้องเรียน
บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ต.วังนกแอ่น
บ้านคลองคู หมู่ที่ 4 ต.ท่าโพธิ์
 
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้ปรับปรุง-เพิ่มเติม URL เว็บไซต์ สพจ. ใหม่ทุกจังหวัด ตั้งแต่ ม.ค. 59 เป็นต้นไป โดยสามารถติดตามเว็บไซต์ สพจ.พิษณุโลก ได้ที่ http://www.cdd.go.th/phitsanulok

นางณัฏฐิยาภรณ์  ศรีสุบรรณ์
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก


HOME วิสัยทัศน์ บุคลากร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัด
พิษณุโลก ประจำปี 2559 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก 
 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ดร.ไพศาล สุขปัญญา พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
อำเภอวังทอง ณ ตลาดชุมชนร่มเขียว ตำบลวังนกแอ่น อ.วังทอง พร้อมเยี่ยมชม
และอุดหนุนสินค้า OTOP โดยมีพัฒนาการอำเภอวังทอง และหัวหน้าส่วนราชการ
และเครือข่าย OTOP ให้การต้อนรับ
2 กรกฎาคม 2558 ดร.ไพศาล สุขปัญญา พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมเป็นเกีรยติ พิธเปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
อำเภอบางระกำ โดยมีนายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอบางระกำ
เป็นประธานพิธี เปิดในครั้งนี้ บริเวณบ้านวังกุ่ม ม.15 อ.บางระกำ
2 กรกฎาคม 2558 ดร.ไพศาล สุขปัญญา พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงานพาณิชย์ขับเคลื่อนสินค้า อินทรีย์ไทยก้าวไกล
สู่ AEC ครั้งที่2 และมหกรรม OTOP ช็อปหรรษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัด
สมุทรสงคราม และนางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าพิษณุโลก
30 มิ.ย. 2558 ดร.ไพศาล สุขปัญญา พัฒนการจังหวัดพิษณุโลก
นำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แก่
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ บริเวณสนามหน้า
อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
26 มิถุนายน 2558 ดร.ไพศาล สุขปัญญา พัฒนการจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมพิธีเปิดและมอบใบเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติดี โดยมีนายจักริน เปลี่ยนวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมงาน "วันยาเสพติดโลก " ณ บริเวณเวทีกลาง
หน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
26 มิ.ย. 58 ดร.ไพศาล สุขปัญญา พัฒนาการ จังหวัดพิษณุโลก ถ่ายทอดสด
รายการ "บอกข่าวเล่าเรื่อง" ในหัวข้อ การจัดงาน นานา บานาน่า @ Central
Plaza PhitsanuLok ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
วันที่ 24 มิ.ย.58 สพจ.พิษณุโลก จัดพิธีเปิดตลาดนัดชุมชน
ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ โดยมี ดร.ไพศาล สุขปัญญา พัฒนาการจังหวัด
พิษณุโลก กล่าวรายงาน และนายชาติชาย สงวนพงษ์ รอง ผวจ.พิษณุโลก
เป็นประธาน โดยมีผลิัตภัณฑ์จากในหมู่บ้าน/ชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP
ร่วมจำหน่าย ณ บริเวณ ลานจอดรถโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร
วันที่ 11 มิ.ย. 58 ดร.ไพศาล  สุขปัญญา พจ.พิษณุโลก และ
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และ นว.พช. นำเสนอการประเมินผล
การดำเนินงาน พัฒนาชุมชนใสสะอาดต่อนายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๗
วันที่ 3 มิ.ย. 58 ดร.ไพศาล  สุขปัญญา พจ.พิษณุโลก ได้ประชุมชี้แจง
สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ พอ./จนท. และผู้นำชุมชน ของ สพอ.เขาคล้อ
เพื่อทดลองขยายผล โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ CDW 3E3G สู่ชุมชนสำนึกดี
วันที่ 2 มิ.ย. 58 ดร.ไพศาล  สุขปัญญา พจ.พิษณุโลก ดสอบการประชุม
ทางไกลผ่านระบบวิดีโอ (Video Conference) ระหว่าง สพจ. กับ
สพอ. ทุกแห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 24 พ.ค.58 ดร.ไพศาล สุขปัญญา พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
จัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ข้าราชการ สพจ.พิษณุโลก
ทำบุญเลี้ยงเพลพระ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและข้าราชการ
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
22 เม.ย. 2558 สพจ.พิษณุโลก ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทาง
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
ประจำปี 2558 โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธาน
เปิดการประชุมฯ และ ดร.ไพศาล สุขปัญญา พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัด
พิษณุโลก
แผน-ผลปฏิบัติืการ/รายงานการประชุม
รายงานการประชุม ศจพ.จ. ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 22 ก.ย. 2558
  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 58 ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
  ศพพ.1 รับรอง ปี 58 230915
  รายงานการประชุม ศจพ.จ. ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10 ก.พ. 2558
  รายงานการประชุม ศจพ.จ.ครั้งที่ 4/2557
  แผน-ผลปฏิบัติการ หน่วยงานภาคี
  รายงานการประชุม ศจพ.จ ครั้งที่ 3/2557
ผลงานดีเด่นของผู้นำการพัฒนา
  สมเกียรติ เกตุคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
  นางบังอร โพธิ์เกตุ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
  เรือตรีสมชาย โพธิ์คง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร./โทรสาร 0-5525-8536
http://phitsanulok.cdd.go.th       E-mail Address : phitsanulok@cdd.go.th    Webmaster : dome.go.th@gmail.com